Mục tiêu và hành động

Người phương Tây (ít nhất thì qua phim ảnh Hollywood), rất thích trích dẫn các lời thoại trong phim, cũng chính từ Hollywood. Tôi thấy thích đọan này trong “Alice in Wonderland” giữa Alice và chú mèo Cheshire:

“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?”
“That depends a good deal on where you want to get to,” said the Cat.
“I don’t much care where–” said Alice.
“Then it doesn’t matter which way you go,” said the Cat.
“–so long as I get SOMEWHERE,” Alice added as an explanation.
“Oh, you’re sure to do that,” said the Cat, “if you only walk long enough.”

Đoạn này được George Harrison viết trong bài “Any Road” thành “If you don’t know where you’re going, any road’ll take you there”. Nếu ta không biết mình đang đi tới đâu thì đi hướng nào cũng không quan trọng. Tôi thích câu này không bởi ý nghĩa gốc của nó, mà bởi nó nhắc nhở ta nếu không biết mình đâng đi đâu thì sẽ còn lâu mới tới được đích khi cứ phải đi lòng vòng. Tôi hay áp dụng trong cuộc sống, ít nhất là trong quá trình học PhD của mình. Mỗi khi tôi biết được vấn đề mình đang giải quyết, hiệu quả công việc thường lớn hơn rất nhiều lần so với khi mày mò tìm tòi hướng đi. Tất nhiên bản chất của quá trình học PhD, việc tìm ra những vấn đề hay để giải quyết mất khá nhiều thời gian. Bởi vậy tôi thấy mình sẽ hợp với công việc ngoài trường đại học hơn bởi đó là nơi người ta thấy những vấn đề thực sự quan trọng mà nhiều khi ở trong trường không thấy được, một phần là do sự cách biệt với thế giới bên ngoài.

Nhân chuyện nói về mục tiêu và đường đi, tục ngữ cũng như văn thơ của ta cũng có những câu đúc kết đầy hữu ích.

Vạn sự khởi đầu nan

Câu này có lẽ dịch nôm na là lúc bắt đầu thì cái gì cũng khó, nhưng tôi nghĩ câu còn chính xác hơn là “Để khởi đầu vạn sự nan”. Bản chất của con người thường là thích sự ổn định, ghét thay đổi. Vì thế để bắt đầu làm một việc gì đó, chẳng hạn như những việc mới chưa từng trải qua, thường phải rất quyết tâm mới có thể vượt qua được sức ỳ. Nếu càng để lâu thì sức ỳ này càng mạnh, vì vậy nên rèn rũa (đặc biệt là cho trẻ con) tư duy thích hành động từ nhỏ. Sẽ không có gì cả nếu không có sự khởi đầu.

Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.
– Bác Hồ
Đoạn thơ này của Bác đã đủ đúc kết những phẩm chất cần thiết để hoàn thành mục tiêu sau khi đã bắt đầu. Hai đức tính “bền” và “quyết chí” là kim chỉ nam dẫn tới thành công. Có thể kể ra nhiều yếu tố khác như tính kỷ luật, ham học hỏi, v.v nhưng vẫn là hai sự quyết chí bền mới làm nên việc lớn.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s