Bài học đầu tư

Tầm nhìn dài hạn:
Phải có tầm nhìn để dự đoán trước được trào lưu hay nhu cầu của người tiêu dùng trong tương lai. Ví dụ hiện nay ở VN có khoảng 4 triệu người thu nhập ở mức trung bình hoặc hơn. Trong khoảng 10 năm tới số lượng này sẽ tăng lên đến trên 20 triệu. Đây cũng là một xu hướng toàn cầu: số lượng người có mức thu nhập trên trùng bình sẽ cao hơn, và đây có lẽ là thị trường tiêu dùng lớn nhất trong tương lai. Như vậy nhu cầu cho các dịch vụ cao cấp như hàng hoá chất lượng cao, dịch vụ du lịch, giải trí sẽ tăng đáng kể trong vài năm tới.

Đầu từ với một tầm nhìn dài hạn cũng giúp chúng ta biết kiên nhẫn và kiên trì hơn với lựa chọn của mình. Thị trường có thể dao động trong thời gian ngắn nhưng ta cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Advertisements